การทำตลาดการค้าแบบ Business to Business (B2B) สำหรับ SMEs
21 มิ.ย. 2562
    08.30 - 12.00 น. น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

การทำตลาดการค้าแบบ Business to Business (B2B) สำหรับ SMEs

21 มิ.ย. 2562
    08.30 - 12.00 น. น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
บริษัท อินโนเวทีฟ วิลเลจ จำกัด

เนื้อหาคอร์สเรียน

ธุรกิจ B2B คืออะไร ?

ทำไมกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ลูกค้าโรงงาน หรือลูกค้าอุตสาหกรรม ถึงต้องเข้ามาทำตลาด B2B บนโลกออนไลน์ ?

อีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาด ที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด เจาะพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์แผน ทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
.

เนื้อหาการอบรม

08:30 – 09:00 น.     ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.     หัวข้อบรรยาย “การทำตลาดการค้าแบบ B2B สำหรับ SMEs”

  • ทำความรู้จักกับ ตลาดการค้าแบบ B2B
  • การเตรียมพร้อมและการเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ B2B
  • หลักการสำคัญเกี่ยวกับการทำตลาดแบบ B2B
  • กลยุทธ์การทำการตลาดแบบ B2B สำหรับ SMEs
  • ตลาดการค้าแบบ B2B กับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs
  • แนะนำช่องทางการเริ่มต้น ตลาดการค้าแบบ B2B

เกี่ยวกับวิทยากร

โดย คุณสุทธีร์ สัปปุริสสกุล : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

สถานที่จัดงาน

บริษัท อินโนเวทีฟ วิลเลจ จำกัด