การขอมาตรฐานอาหารและเครื่องสำอาง
17 มิ.ย. 2562
    08.30 - 12.00 น. น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี

การขอมาตรฐานอาหารและเครื่องสำอาง

17 มิ.ย. 2562
    08.30 - 12.00 น. น.
ค่าใช้จ่าย ฟรี
บริษัท อินโนเวทีฟ วิลเลจ จำกัด

เนื้อหาคอร์สเรียน

พบกับ หัวข้อการอบรมที่ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง และอาหาร ไม่ควรพลาด ! 
กับแนวทางการขอมาตรฐานอาหารและเครื่องสำอาง ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ด้านเครื่องสำอาง รวมถึงการใช้ฉลากบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารที่ถูกต้อง พร้อมขั้นตอนและการยื่นเอกสารในการขอ อย.

เนื้อหาการอบรม

08:30 – 09:00 น.        ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.        หัวข้อบรรยาย “การขอมาตรฐานฮาลาลและการขอรับรอง อย. สำหรับอาหารและเครื่องสำอาง”

  • ประเภทของอาหารและสถานที่ผลิตอาหาร
  • ประเภทของเครื่องสำอางและสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง
  • กฎหมายด้านเครื่องสำอาง
  • การใช้ฉลากบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหาร แต่ละประเภท

10:30 – 10:45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.        หัวข้อบรรยาย “การขอมาตรฐานฮาลาลและการขอรับรอง อย. สำหรับอาหารและเครื่องสำอาง”

  • การขอรับรองมาตรฐาน อย. (อาหารและเครื่องสำอาง)
  • การขออนุญาตเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง แต่ละประเภท
  • การต่ออายุใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง

รายละเอียด

หมายเหตุ 
• สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถรับคำปรึกษา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
• กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับวิทยากร

โดย. ภก.อิศรา นานาวิชิต : ผู้ช่วยนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สถานที่จัดงาน

บริษัท อินโนเวทีฟ วิลเลจ จำกัด