บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 10
03 ส.ค. 2562
    0.900 - 16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,200 บาท

No Banner to display

บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 10

03 ส.ค. 2562
    0.900 - 16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 3,200 บาท
The wise hub (Thailand) ลาดพร้าววังหิน 76

เนื้อหาคอร์สเรียน

เนื้อหาการอบรมบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 10  การอบรมบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการสำหรับรุ่นที่ 10  เน้นการเรียนที่ให้ความเข้าใจผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ และผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของบัญชี ภาษี ก่อน และเพิ่มเติมด้วยการแนะนำเทคนิคการจัดทำเอกสารบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อทำให้ท่านประหยัดภาษีได้ รวมถึงการทำบัญชีที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ธุรกิจของคุณยั่งยืน ไปรอด บัญชี ภาษี สำคัญมากสำหรับธุรกิจคุณ ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง

เนื้อหาโดยรวม

1. ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น เช่น บัญชี คืออะไร งบการเงินหน้าตาเป็นอย่างไร เปิดบริษัทฯ มาแล้วต้องปิดงบการเงินไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง

2. เอกสารบัญชีมีอะไรบ้าง  เอกสารบัญชีที่ถูกต้องเป็นแบบไหน

3. ความรู้เรื่องภาษีที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ประกอบการต้องทราบ และปฏิบัติให้ถูกต้อง

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( CIT)
 • ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย (WHT)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ

4. สรุปภาพรวมบัญชี ภาษีทั้งหมด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ เหมาะกับใคร

1. ผู้ประกอบการมือใหม่ ที่ต้องการเข้าใจบัญชี ภาษี 

2. ผู้ที่กำลังจะเป็นผู้ประกอบการ อยู่ในช่วงศึกษา หาความรู้เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมทั้งความรู้ ความสามารถทางด้านบัญชี ภาษี

3. บุคคลทั่วไป ที่สนใจเกี่ยวกับ บัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ  ที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้

เนื้อหาการอบรม

เนื้อหาการอบรมบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

บัญชีเบื้องต้นที่ควรทราบ
1.    บัญชีคืออะไร  ทำไมต้องจัดทำบัญชี
2.    หลักการในการจัดทำบัญชี
3.    มารู้จัก งบการเงิน และ รายละเอียดงบการเงิน ที่ผู้บริหารต้องทราบ
4.    เทคนิคและวิธีการทำบัญชี  ให้ถูกต้อง และไปรอด 
ภาษีที่เกี่ยวข้อง
    ** รู้จักภาพรวมของภาษีที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ
    ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)
1.    ความหมายและหลักการของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2.    ประเภทเงินได้
3.    การหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเงินได้
4.    การหัก ลดหย่อน ที่สรรพากรให้สิทธิ
5.    การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
6.    อัตราภาษี และตัวอย่าง การยื่นแบบภาษี
7.    จุดไหน ที่ต้องเปลี่ยนไปทำธุรกิจ ในรูปแบบ นิติบุคคล
8.    ประโยชน์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( CIT)
1.    ความหมายและหลักการของภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.    ความต่างของค่าใช้จ่ายทางบัญชี กับ ค่าใช้จ่ายทางภาษี
3.    อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และ การบริหารภาษี
4.    การจัดทำข้อมูล และ ยื่นแบบ ภาษีกลางปี  (ภงด 51)
5.    การจัดทำข้อมูล และ ยื่นแบบ ภาษีสิ้นปี (ภงด 50)
ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย (WHT)
1.    ความหมายและหลักการ ของภาษีหัก ณ. ที่จ่าย
2.    ประเภทและ อัตราของภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
3.    วิธีการคำนวณภาษี 
4.    ตัวอย่างการกรอกแบบภาษีหัก ณ. ที่จ่าย และ การยื่นแบบ ภงด 3 ,53
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
1.    ความหมายและหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.    ประเภทธุรกิจที่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.    ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.    เอกสารและแบบรายงานภาษีที่ใช้
5.    ภาษีซื้อต้องห้าม /ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้/ ภาษีซื้อไม่ขอคืน
6.    ตัวอย่างการกรอกแบบ และการยื่น ภพ.30
ภาษีธุรกิจธุรกิจเฉพาะ
1.    ความหมายและหลักการของภาษีธุรกิจเฉพาะ
2.    ประเภทธุรกิจที่ต้องเข้าระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.    อัตราภาษี และ รายงานภาษีที่ใช้
4.    ตัวอย่างการกรอกแบบ และการยื่น ภธ.40

** สรุปภาพรวมของภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เกี่ยวกับวิทยากร

อาจารย์ภาณุพล ธนะจินดานนท์  

 • ปริญญาตรีด้านบัญชี ม.กรุงเทพ
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท  สารสนเทศทางบัญชี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงิน ให้แก่บริษัท เอกชน หลายแห่ง
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี  17 ปี
 • ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีให้กับธุรกิจมากกว่า 200 บริษัท

สถานที่จัดงาน

The wise hub (Thailand) ลาดพร้าววังหิน 76

การชำระเงิน

ราคาโปรโมชั่น 3,200 บาท จากราคาปกติ 4,000 บาท 

** ราคา 3,200 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ติดต่อสอบถาม

Line id : 9klaiacademy