พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศสำหรับมือใหม่ (The Principle of International Trade)
01 ส.ค. 2563
    09.00-16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

No Banner to display

พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศสำหรับมือใหม่ (The Principle of International Trade)

01 ส.ค. 2563
    09.00-16.30 น. น.
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก

เนื้อหาคอร์สเรียน

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

เวลา 08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน

09.00-16.00 น. - เริ่มเนื้อหาการเรียนรู

ความรู้ทั่วไปและพื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

      > การส่งออกสินค้า

      > การนำเข้าสินค้า   

กระบวนการและการไหลของการค้าระหว่างประเทศ

     > การเจรจาจะซื้อจะขายสินค้าระหว่างประเทศ

     > การตกลงการซื้อขายสินค้าระหว่าประเทศ Contract หรือ Purchase Order

     > การเลือกใช้ระบบการชำระเงิน

     > การจัดเตรียมสินค้าเพื่อเตรียมทำการจัดส่ง และเลือกเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า

     > การจัดหาตัวแทนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

> พิธีการศุลกากรขาเข้า การออกของหรือรับสินค้า

> ขั้นตอนในการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ตามวิธีการชำระเงินต่าง ๆ โดยผ่ายธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน

> การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ

> ข้อได้เปรียบจากการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

 

เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

> รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

> การจัดทำ หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

> ปัญหาของการจัดทำ หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

> เทคนิคการตรวจสอบเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

 

การชำระเงินระหว่างประเทศ

> เงื่อนไขการชำระเงินระหว่างประเทศ

> วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ

- วิธีการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment : AP)

- วิธีการชำระเงินด้วยลการเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account : OA)

- วิธีการชำระเงินด้วยการใช้เอกสารเรียบเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection : BC)

- วิธีการชำระเงินด้วยเครดิต (Letter of Credit : LC)

- วิธีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

> การโอนเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ

- รูปแบบการโอนเงินค่าสินค้าขาเข้า (Inward Remittance)

- รูปแบบการโอนเงินค่าสินค้าขาออก (Outward Remittance)

 

กฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

> กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งทางน้ำและทางทะเล (Rules for Sea and Inland Water Way Transport)

> กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งหลายรูปแบบรวมกันหรือรูปแบบอื่น ๆ

 

สินเชื่อสถาบันการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

> สินเชื่อเพื่อการส่งออกสินค้า เป็นการรับเงินค่าสินค้า

> สินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินค้า เป็นการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า

 

โลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

> การสั่งซื้อสินค้าระหว่างประเทศ

> การขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

> การประกันภัยการขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

 

การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ

> ความเสี่ยงในการทำ LC

> ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และเทคนิคการจัดการความเสี่ยง

ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

> ประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตชนิดที่มีเอกสารประกอบ ฉบับปรับปรุงปี 2007 เล่มที่ 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 2007 Revision Publication No.600 : UCP600)

> ประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตชนิดที่ต้องใช้เอกสารประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Uniform Customs and Practice for Documentary Credit supplement to UCP600 Version 1.1. : e-UCP600 Version 1.1.)

> กฎระเบียบที่ว่าด้วยการใช้เงินคืนระหว่างธนาคารภายใต้เครดิต (Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits Publication No.725 : URR725)

> กฎระเบียบที่ว่าด้วยการค้าด้วยการใช้เอกสารเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร (Uniform Rules for Collections Publication No.522 : URC522)

> กฎหมาย และระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

> มาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานเอกสารตามเครดิต ฉบับ 745E (International Standard Banking Practice 745E under UCP600 : ISBP.745E12)

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

————————————————

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ
– ผู้จัดการฝ่าย/แผนก
– เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก
– ผู้ที่สนใจทั่วไป
 

 

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!
 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**
 
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน
 
 
สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

– เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ
– ผู้จัดการฝ่าย/แผนก
– เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก
– ผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาการอบรม

 

รายละเอียด

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com

(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

 
 

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร : ดร.ชำนาญ เงินดี

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรด้านการบัญชีและการเงิน และการจัดซื้อจัดหา
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก

การชำระเงิน

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

 
หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน