หลักสูตร รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel (Excel Advance)
18-19 ธ.ค. 2562
    10:00 -17:00 น. น.
ค่าใช้จ่าย 5,200 บาท

No Banner to display

หลักสูตร รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel (Excel Advance)

18-19 ธ.ค. 2562
    10:00 -17:00 น. น.
ค่าใช้จ่าย 5,200 บาท
บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 168/20 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เนื้อหาคอร์สเรียน

 

สำหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว จะทราบว่าโปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานบัญชี, การเงิน, คลังสินค้า หรือใช้ในการสร้างแบบฟอร์มพื้นฐานต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา, ใบเสร็จ เป็นต้น ซึ่งในการใช้งาน ผู้ใช้อาจจะพบกับปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เช่น ต้องใช้เครื่องคิดเลขควบคู่กับการใช้ Excel, ต้องทำการสร้างสูตร แก้ไขสูตรอยู่บ่อยๆ, ใช้ Excel คำนวณหาค่าต่างๆ แต่ผลลัพท์ที่ได้ไม่ถูกต้อง ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะหมดไป หากผู้ใช้ได้ศึกษาหรือ เรียน Excel เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสูตร และการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของผู้ใช้ ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

หลักสูตรฝึก อบรม รอบรู้สูตร Excel นี้จะช่วยให้ท่านสามารถรู้จักการประยุกต์ใช้สูตร การใช้เครื่องมือต่างๆ การใช้ Pivot Table โดยในการเรียน การสอนจะใช้ตัวอย่าง ที่เน้นการประยุกต์ใช้สูตร Excel ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทาง และแนวคิดในการนำสูตรไปใช้ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันทีกับงานที่ทำอยู่ตั้งแต่ยังนั่งเรียนและฝึกปฏิบัติอยู่ในห้อง แล้วผู้เข้าอบรมจะรู้ว่าการ เรียน Excel ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อยู่บ้างแล้ว
 2. ผู้ที่ต้องใช้งาน Microsoft Excel ในการทำงานในระดับที่สูงขึ้น และต้องการสร้างสูตรที่จะช่วยให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาการอบรม

เนื้อหาการอบรมและการ เรียน หลักสูตร รอบรู้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 (Advance Excel)

 1. ทบทวนการสร้างสูตรและการตรึงตำแหน่งของ Cell ในสูตร
 2. ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นที่ควรรู้สำหรับงานหลากหลายรูปแบบ เช่น งานขาย, การคิดค่าคอมมิชชั่น, งาน HR, งานบัญชี แบบรู้ลึกและเข้าใจสูตร ไม่ใช่แค่ท่องจำ
  • ถ้าต้องเลือก ใช้ฟังก์ชั่น if()
  • เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น if() ซ้อน if() และการเขียนสูตรที่มีฟังก์ชั่นหลายๆ ตัวซ้อนกัน
  • นับจำนวน หาผลรวม ทั้งหมดใช้ Count(), Sum()
  • นับจำนวน หาผลรวม แบบมีเงื่อนไข CountIF(), SumIF()
  • นับจำนวน หาผลรวม แบบมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขด้วย CountIFS(), SumIFS()
  • ฟังก์ชั่นสำหรับจัดการตัวหนังสือ การตัดคำ Trim(), Left(), Right(), Mid(), Len(), Find()
  • ฟังก์ชั่นสำหรับจัดการข้อมูลวันที่ และเวลา Hour(), Minute(), Day(), Month(), Year(), Today(), WeekDay()
  • ค้นหาข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น VLookUP(), HLookUP() และการประยุกต์ใช้ Lookup Function แทนการใช้ if() ช่วยให้สูตรสั้นลง
 3. ไขปัญหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในรูปแบบ วันที่ และเวลา ถ้าเข้าใจให้ถูกต้อง ใช้อย่างไรก็ไม่ผิด
 4. ฝึกปฏิบัติการใช้ Conditional Formatting เมื่อต้องการเน้นข้อความ เช่น ทำตัวแดงให้กับพนักงานที่มาสาย
 5. ฝึกการแบ่งข้อความด้วยเครื่องมือ Text To Columns ง่ายดาย ไม่ต้องสร้างสูตร
 6. การใช้งาน Name Range ทำให้สูตรอ่านง่ายขึ้น และแก้ปัญหาที่ Excel ห้ามไม่ใช้สร้างสูตรที่อ้างอิง Cell ข้าม WorkSheet ใน Conditional Formatting และ Validation
 7. การใช้งาน Excel สำหรับจัดเก็บข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การเรียงลำดับข้อมูล
  • การค้นหา (Filter) ข้อมูล
  • การสร้างผลรวมย่อย (Sub Total)
 8. การป้องกันการแก้ไขสูตร และการซ่อนสูตรคำนวณ (Protect Worksheet)
 9. การสร้างรายงานสรุปที่มีประสิทธิภาพด้วย Pivot Table และ Pivot Chart

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้

 1. การฝึกปฏิบัติ การใช้งานสูตรต่างๆ จากตัวอย่างที่หลากหลาย ช่วยเสริมสร้างแนวคิดและความเข้าใจ ช่วยให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่างที่ใช้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

รายละเอียด

ราคา 5,200.00 บาท/ท่าน ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)

เกี่ยวกับวิทยากร

ไวส์ ซัคเซส ขอนำเสนอรูปแบบ การเรียน, สอน Excel แนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้ทำความเข้าใจกับสูตรต่างๆ ที่สำคัญ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย พร้อมกับการฝึกปฏิบัติกับโจทย์ที่มีความชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง จนทำให้สามารถ จำและเข้าใจสูตรได้อย่างแม่นยำ พร้อมเอกสารประกอบ การสอน ที่ประกอบด้วยส่วนของการฝึกปฏิบัติ และภาคทฤษฎี ที่จะช่วยให้ผู้เรียน สามารถจดบันทึกตาม ความเข้าใจ พร้อมภาคบรรยาย เหมือนเป็นคู่มือการใช้งาน นอกจากนี้ผู้เข้าอบรม ยังสามารถนำตัวอย่าง หรือปัญหาต่างๆ ในการใช้งาน Excel ที่พบในการทำงานจริง เข้ามาถามกับทางวิทยากร เพื่อหาทางแก้ไขเพื่อให้สามารถนำกลับไปทางงานได้อย่างหมดปัญหา และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนจะสามารถทบทวนบท เรียน Excel และความรู้ต่างๆ เหมือนกับในวันที่เรียนได้ ผ่านทางระบบทบทวนบท เรียน Excel Online ได้อีกด้วย 

สถานที่จัดงาน

บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 168/20 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230