หลักสูตร ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น (Basic Excel)
07 ม.ค. 2563
    10:00 -17:00 น. น.
ค่าใช้จ่าย 2,800 บาท

No Banner to display

หลักสูตร ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น (Basic Excel)

07 ม.ค. 2563
    10:00 -17:00 น. น.
ค่าใช้จ่าย 2,800 บาท
บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 168/20 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เนื้อหาคอร์สเรียน

โปรแกรม excel 2007 เป็นโปรแกรมชุด Microsoft office 2007 ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากในงานที่ต้องใช้ สูตรการคำนวณ และ ฟังก์ชั่น ใน excel ให้ใช้หลากหลาย ดังนั้นผู้ที่จะเริ่มใช้ควรศึกษา ส่วนประกอบ โปรแกรม excel , การใช้แถบ เครื่องมือ และคำสั่งพื้นฐานต่างๆ ให้ดีเสียก่อน เพื่อเป็นการเรียนรู้ วิธี การใช้ excel เบื้องต้น , วิธี การ ใช้ สูตร excel และอื่นๆ ก่อนที่จะเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป

 1. ราคา 2,800.00 บาท/ท่าน ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ ไปใช้งานด้านการจัดทำฟอร์มเอกสาร ที่มี การคำนวณ ด้วย โปรแกรม Excel 2007
 2. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ ไปศึกษาต่อในระดับขั้นสูงต่อไป

เนื้อหาการอบรม

เนื้อหาการอบรมและการ เรียน Microsoft Excel 2007 เบื้องต้น

 1. แนะนำโปรแกรม Excel 2007 และคุณลักษณะใหม่ ในการสั่งงานบนแถบ Ribbon
 2. เรียนรู้ ส่วนประกอบ โปรแกรม , เมนู และ แถบ เครื่องมือ และการจัดการ ปรับแต่ง
 3. พิจารณาเลือกบันทึกไฟล์ ให้ถูกต้องกับ เวอร์ชั่น Microsoft office ที่ใช้เปิด
 4. วิธีการพิมพ์ ข้อมูล ด้วย เทคนิคการใช้ Short cut , Auto Fill เติมชุดข้อมูลที่ต้องพิมพ์บ่อยๆ เช่น ชื่อสินค้า ชื่อสาขา ชื่อร้านค้า , Auto complete ตัวช่วยเติมข้อมูลที่เคยพิมพ์ไปแล้ว ให้พิมพ์ซ้ำ
 5. จัดรูปแบบ Format Cell ปรับแต่ง ตัวเลข ข้อความ ตัวอักษร และ Cell แบบใช้ Styles สำเร็จรูป หรือจัดรูปแบบเองตามความต้องการ
 6. ใช้ worksheet จัดเก็บข้อมูล เป็นหมวดหมู่ เหมือนหน้าหนังสือ เช่น การทำรายรับ-รายจ่ายประจำปีที่ต้องแบ่งรายการตามเดือน, รายงานสต๊อกสินค้าแต่ละสาขา เป็นต้น
 7. แก้ไขปัญหา เมื่อมีข้อมูลที่จำเป็นต้องแทรกลงตำแหน่งระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ Insert Row/Insert Column
 8. แทรกไฟล์รูปภาพ แทรก CilpArt สร้างรูปวาด Shapes สร้างกราฟิก SmartArt ประกอบตารางข้อมูล
 9. รู้จัก ทำความเข้าใจ โครงสร้าง และการใส่ สูตร Excel ฟังก์ชั่น Excel
  • ขบวนการวิเคราะห์โจทย์ เพื่อสร้าง สูตร Excel หรือเลือกใช้ ฟังก์ชั่น Excel หาคำตอบ
  • เทคนิคการใส่สูตร แบบรวดเร็ว ด้วยการ คัดลอกสูตร และเทคนิค ตรึงตำแหน่ง Cell ไม่ให้เลื่อน ด้วยเครื่องหมาย $
  • เชื่อมโยงข้อมูล ลิงค์ข้อมูล ใน Link Cell ภายใน Worksheet , Link Worksheet , Link Workbook
  • ฝึกการ สร้าง และใส่ สูตร ฟังก์ชั่น SUM() , AVERAGE() , MAX() , MIN() ฯลฯ
   Workshop : คำนวณหาส่วนลดราคาสินค้า , สร้างฟอร์มรายงานขายสินค้า , สร้างฟอร์มสรุปยอดขายสินค้า , สร้างฟอร์มใบเสนอราคา ฯลฯ
 10. วิธีการจัดการ และปรับแต่ง หน้าจอโปรแกรม เมื่อมีข้อมูลมาก ทั้งในแนวแถว และแนวคอลัมน์
 11. กำหนดรายละเอียด และวิธีการ การพิมพ์เอกสาร Excel

รายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โทร. 02-539-5512, 02-932-5257 Email : info@wisethailand.com

เกี่ยวกับวิทยากร

ไวส์ ซัคเซส ขอนำเสนอรูปแบบ การเรียน, สอน Excel แนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้ทำความเข้าใจกับสูตรต่างๆ ที่สำคัญ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย พร้อมกับการฝึกปฏิบัติกับโจทย์ที่มีความชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง จนทำให้สามารถ จำและเข้าใจสูตรได้อย่างแม่นยำ พร้อมเอกสารประกอบ การสอน ที่ประกอบด้วยส่วนของการฝึกปฏิบัติ และภาคทฤษฎี ที่จะช่วยให้ผู้เรียน สามารถจดบันทึกตาม ความเข้าใจ พร้อมภาคบรรยาย เหมือนเป็นคู่มือการใช้งาน นอกจากนี้ผู้เข้าอบรม ยังสามารถนำตัวอย่าง หรือปัญหาต่างๆ ในการใช้งาน Excel ที่พบในการทำงานจริง เข้ามาถามกับทางวิทยากร เพื่อหาทางแก้ไขเพื่อให้สามารถนำกลับไปทางงานได้อย่างหมดปัญหา และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนจะสามารถทบทวนบท เรียน Excel และความรู้ต่างๆ เหมือนกับในวันที่เรียนได้ ผ่านทางระบบทบทวนบท เรียน Excel Online ได้อีกด้วย 

สถานที่จัดงาน

บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 168/20 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230