เทคนิคและเครื่องมือการทำ Digital Marketing รุ่น 2
25-26 ก.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท

เทคนิคและเครื่องมือการทำ Digital Marketing รุ่น 2

25-26 ก.ค. 2562
    09.00-16.00 น.
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาคอร์สเรียน

ยุคที่มนุษย์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต สภาพสังคมและธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานแบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงทุกสิ่งไว้รวมกัน เพราะอะไรการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Digital Marketing นั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กรหรือธุรกิจรุ่นใหม่ในปัจจุบัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักการตลาด นักบริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจทั่วไป รับจำนวนจำกัดที่ 40 ท่านเท่านั้น

เนื้อหาการอบรม

เนื้อหาหลักสูตร 

- ส่งเสริมการขายด้วย Social Media Marketing

- Content Marketing ทำเนื้อหาอย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

- แนะนำโปรแกรมการเขียน E-mail Marketing “Mail Chimp”

- การทำเว็บไซต์เพื่อใช้งานเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Muse CC

- การออกแบบและสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า (Branding Identity and Logo) ให้ทันยุคดิจิตัล

- ร่วมทำ Workshop กับทุกเนื้อหาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร. แก้วตา ม่วงเกษม และทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing อย่างมืออาชีพ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่จัดงาน

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน : โอนเงิน เช็คขีดคร่อมในนาม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 333 – 224911 – 6

*วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น (ผู้โอนจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี)

คำแนะนำในการชำระเงิน  :  โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร เมื่อชำระเงินแล้ว โปรดแฟ็กซ์หรือ Scan สำเนาการโอนเงินพร้อมใบสมัคร มาที่ วิทยาลัยนานาชาติ ก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 15 วัน กรุณาส่งมาที่  ictraining@mahidol.ac.th หรือ Fax : 02 441 0233 มือถือ 084 656 6810