หลักสูตรอบรม

No Banner to display

Leadership 2020

12 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย ฟรี
หลักสูตรฟรี สำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการปี 2020
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

หลักสูตร หลักสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน (Fundamentals of the Aviation Industry)

19-21 ส.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 9,500 บาท
เพื่อเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบิน มองเห็นความเชื่อมโยงในห่วงโซ่คุณค่า และได้สร้างหลักคิดเชิงบูรณาการ จากความเข้าใจเพื่อต่อยอดความรู้ด...
ลงทะเบียน
#อบรมการขนส่ง โลจิสติกส์

ชวนคุยเรื่อง การวางเแผนการเงินส่วนบุคคล

26 ก.พ. 2563
ค่าใช้จ่าย ฟรี
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องการเงินขั้นพื้นฐานที่ทุกคนไม่เคยทราบ จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องเงินกันเป็นส่วนใหญ่ สัมมนานี้จะช่วยคุณได้
ลงทะเบียน
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี

การอบรม หัวข้อ รู้ชัด ทุกเรื่อง เรื่องนายหน้าอสังหาฯ

04-25 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย ฟรี
การอบรมชี้ช่องทางรายได้กับแฟรนไชล์อีอาร์เอ แฟรนไชล์อสังหาริมทรัพย์ รายแรกในประเทศไทยและประสบความสำเร็จสูงสุด
ลงทะเบียน
#อบรมอาชีพและช่องทางทำธุรกิจ

เข้าฟรี! การอบรมแนะนำอาชีพในหลักสูตร\"พื้นฐานการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์\"

26 ก.พ. 2563
ค่าใช้จ่าย ฟรี
การอบรมชี้ช่องทางรายได้กับแฟรนไชล์อีอาร์เอ แฟรนไชล์อสังหาริมทรัพย์ รายแรกในประเทศไทยและประสบความสำเร็จสูงสุด
ลงทะเบียน
#อบรมอาชีพและช่องทางทำธุรกิจ

การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNL CHANNEL

25 ก.พ. 2563
ค่าใช้จ่าย ฟรี
การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNL CHANNEL โดยผู้บริหาร 24shpping รุ่น12
ลงทะเบียน
#อบรมอาชีพและช่องทางทำธุรกิจ

การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNI Channel

24 ก.พ. 2563
ค่าใช้จ่าย ฟรี
การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNI Channel โดยผู้บริหารจาก 24 Shopping
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

คอร์สอบรมสัมมนาวิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวด้วยการตลาดออนไลน์ภายใน 30 ชม

21-22 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 5,990 บาท
คอร์สเรียนไม่เกิน 5 คน
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

เทคนิค ทำใบขนง่ายๆ ได้อย่างโปร

13 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
การทำใบขนสินค้าอย่างมืออาชีพ โดยใช้โปรแกรมนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมที่จะทำให้เราทำใบขนสินค้าได้อย่างง่าย แบบโปร โดยในห...
ลงทะเบียน
#อบรมธุรกิจนำเข้า - ส่งออก

คุณรู้จัก\"มุนษย์\" ดีแค่ไหน ความฉลาดทางอารมณ์ สื่อสารอย่างไรให้ใจตรงกัน

08 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 199 บาท
เรียนรู้ เท่าทัน รู้จักความคิดตัวเอง เข้าใจและบริหาร ความสัมพันธ์บนความแตกต่าง สามารถวางแผนงานและแผนชีวิต สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ลงทะเบียน
#อบรมพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Certified Pro Real Estate Brokers

07 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย ฟรี
เปิดโอกาสตัวเองได้สัมผัสกับการสร้างรายได้ กับอาชีพนายหน้า อสังหารัมทรัพย์
ลงทะเบียน
#อบรมอาชีพและช่องทางทำธุรกิจ

Logistics Automation... Now and Next

21 ส.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 300 บาท
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Logistics Movement Roundtable หัวข้อ Logistics Automation... Now and Next
ลงทะเบียน
#อบรมการขนส่ง โลจิสติกส์
73 of 463 items : << 23456789101112 >>