หลักสูตรอบรม

No Banner to display

ติวเตอร์สอนภาษาชั่วโมงละ 200 บาท 0908094358

17 ธ.ค. 2561
ค่าใช้จ่าย 200 บาท
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส
ลงทะเบียน
#อบรมภาษาเพื่อธุรกิจ

กัมพูชา โอกาสที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือ

12 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
\"กัมพูชา โอกาสที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือ\" งานสัมมนาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชา เช่น เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ธุรกิจที่น่าสนใจ การนำเข้า-ส่งออก เป็...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง และการวางแผนกำลังคน

25 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
การวางแผนอัตรากำลังอย่างง่ายโดยวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการและตัวอย่างแผนอัตรากำลังจากองค์กร...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์การวางแผนเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

17 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
หากพนักงานมองไม่เห็นอนาคตในการทำงานกับบริษัท อาจเป็นปัจจัยในการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานที่มีความสามารถ การสร้างระบบสายอาชีพ (Career Path) หลั...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทักษะภาวะผู้นำกับการบริหารทีมสำหรับหัวหน้างาน

25 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
ในฐานะหัวหน้างานหรือผู้บริหารมีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ถ้าองค์กรใดได้ผู้บริหารที่เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ ก็มีแนวโน้มว่าองค์กรนั้น จะประสบควา...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี training development plan

16 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
การวางแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในองค์กรนั้น สามารถสร้างผลสำเร็จที่ยั่งยืนแก่องค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตามเป้าหมายที่...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เทคนิคการปฐมนิเทศและสร้างระบบ พี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่

15 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่องค์กรนำมาใช้ในการจัดการความรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่ากับเ...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เทคนิคการเขียน JD (Job Description) บนพื้นฐานของ Competency & KPIs

08 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจก็คือการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแรกของพนักงานที่จะต้องมีและต้องทราบ เพื่อจะได้ทราบบ...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Basic Social Media Marketing for Beginner

25 ก.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
Carehub สานต่อโครงการ Care Knowledge จัดอบรมฟรี 30 ที่นั่ง
ลงทะเบียน
#อบรมโซเชียลมีเดียและออนไลน์

หลักสูตร Effective Presentation Skills with Confidence

19-20 ธ.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท
สร้างคุณโดดเด่นทุกอิริยาบถ ทั้งการสื่อสาร ท่าทาง ทำเนื้อหาสไลด์ ประชุม เสนองาน ขาย ผู้สอน วิทยากร
ลงทะเบียน
#อบรมการพูด การเจรจาต่อรองธุรกิจ

หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ

14-15 พ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท
เป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ OKRs จริงในองค์กรได้
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ

17-18 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท
หลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ KPIs จริงในองค์กร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบประเมินผล
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
61 of 396 items : << 1234567891011 >>