หลักสูตรอบรม

Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business สำนักงานไร้กระดาษในยุค 4.0 ครั้งที่ 4

27 พ.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สำหรับผู้สนใจ Application กระบวนการ paperless เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้
ลงทะเบียน
#อบรมคอมพิวเตอร์/ไอที

คอร์ส ออกแบบกราฟิก ภาพโฆษณาสินค้าออนไลน์

28 พ.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 1,900 บาท
\\
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

Intro Life & Acting Workshop

08 มิ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 500 บาท
พัฒนาชีวิตด้วยศาสตร์การแสดงและการสื่อสารภายในด้วย NLP และ MINDFULNESS
ลงทะเบียน
#อบรมพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

ติวเตอร์สอนภาษาชั่วโมงละ 200 บาท 0908094358

17 ธ.ค. 2561
ค่าใช้จ่าย 200 บาท
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส
ลงทะเบียน
#อบรมภาษาเพื่อธุรกิจ

ข่าวดี คาเฟ่ขนมไทยกำลังฮิต คนรุ่นใหม่อย่างเรา จะช้าอยู่ใย มาเรียนเพื่อไปเปิดคาเฟ่บ้างกัน กับหลักสูตรขนมไทยเพื่อการประกอบอาชีพ..เรียน 10 วัน เปิดร้านขายได้เลย เก๋ๆจ้า

25 พ.ค. - 27 ก.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 34,900 บาท
คาเฟ่ขนมไทยกำลังฮิต คนรุ่นใหม่อย่างเรา จะช้าอยู่ใย มาเรียนเพื่อไปเปิดคาเฟ่บ้างกัน กับหลักสูตรขนมไทยเพื่อการประกอบอาชีพ..เรียนแค่ 10 วัน❗️ เปิดร้านข...
ลงทะเบียน
#อบรมอาชีพและช่องทางทำธุรกิจ

นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รุ่นที่ 7 (Professional HRD Officer)

27 พ.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,600 บาท
ปูพื่นฐานในงานพัฒนาบุคคลากร Training & Development ช่วยให้ HRD เข้าใจเทคนิค วิธีการ และแนวทางพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับองค์กร และมีประสิทธิภาพ.!!!
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Anlysis Workshop) รุ่นที่ 10

22 มิ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,600 บาท
หลักสูตรอบรมที่ช่วยให้ท่านคัดเลือกพนักงานเข้ามาร่วมงานจากทัศนคติและพฤติกรรมของผู้สมัครงาน
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Performance Management for Professional Supervisor/Manager)

15 มิ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,600 บาท
เทคนิคแนวทางในการบริหารผลงานลูกน้อง ที่มีมีผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย พร้อมกับการปรับปรุงผลงานลูกน้องอย่างสร้างสรรค์
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 17 (Effective Leadership)

08-09 ก.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
ทำไมหัวหน้างานจำเป็นต้องเข้าหลักสูตรนี้ เพราะความท้าทายของผู้นำในวันนี้
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

องค์การยุคใหม่กับคนหลากหลาย Gen รุ่น 4 (Managing Generation Diversity in the Workplace)

26 มิ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความแตกต่างในองค์การ โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างวัย
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS

25 มิ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถขอ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน  “พบสารพัด เทคนิคในการลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่ถูกใจนาย โดนใจลูกค้า”

19 มิ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ
61 of 316 items : << 1234567891011 >>