หลักสูตรอบรม

เปิดครัวติ่มซำแบบต้นตำรับระดับภัตตาคารที่วิทยาลัยดุสิต

16 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 35,900 บาท
ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้
ลงทะเบียน
#อบรมอาชีพและช่องทางทำธุรกิจ

สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

10 ส.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สัมมนาที่ จะช่วยชี้แนะช่องทางทำธุรกิจออนไลน์ โดยการขายสินค้าไทยไปต่างประเทศ
ลงทะเบียน
#อบรมธุรกิจนำเข้า - ส่งออก

บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 10

03 ส.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,200 บาท
บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ เน้นการเรียนการสอนแบบเข้าใจง่าย ปรับความเข้าใจในด้านบัญชี ภาษี สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่และผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นธุ...
ลงทะเบียน
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี

การขายของออนไลน์ให้โลกมุสลิม

09 ก.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาดมุสลิม
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (อบรม 19 ส.ค. 62)

19 ส.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกและทางธุรกิจ ได้ก่อให้เกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่ง...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

เจาะลึกการส่งออกและบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศสำหรับ SMEs

28 มิ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
หลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการทำการค้าระหว่างประเทศ
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (22 ส.ค. 62)

22 ส.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร (30 พ.ย.2562 อ.นนทพัฒน์)

30 พ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบริหารจัดการงานคลังสินค้า สำเร็จรูป(FG) / เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี (30 ต.ค 2562 อ.นนทพัฒน์)

30 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า เพื่อส่งมอบต่อให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งผู...
ลงทะเบียน
#อบรมการขนส่ง โลจิสติกส์

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างาน (12 ต.ค 2562 อ.นนทพัฒน์)

12 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท
หัวหน้างานถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ซึ...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน (20 ก.ย. 2562 อ.นนทพัฒน์)

20 ก.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท
ในยุคปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างในการดำเนินธุรกิจที่ต้องใช้รถขนส่ง หรือบริษัทที่ใช้บริการรถขนภายนอก (outsource) เพื่อส่งสินค้าให้บรรลุเป้าหมายตามที่เ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขนส่ง โลจิสติกส์

เต็ม! ปิดรับสมัครแล้ว ! Financial planning in Disruptive World ครั้งที่2

03-04 ส.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
เต็ม! ปิดรับสมัครแล้ว ! สัมมนา 2 วันเต็ม ไม่มีใครวางแผนที่จะล้มเหลว มีแต่คนที่ล้มเหลวในการวางแผน
ลงทะเบียน
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี
49 of 351 items : << 12345678910 >>