หลักสูตรอบรม

No Banner to display

หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 11 มิ.ย. 63)

11 มิ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายต้องอาศัยทักษะและเทคนิคในทุกรูปแบบ อย่างรอบทิศ 360 องศา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ น...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 16 มิ.ย. 63)

16 มิ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ...
ลงทะเบียน
#อบรมพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (อบรม 25 พ.ค. . 63)

25 พ.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร Excellent Leadership ​​​​​​​-สุดยอดหัวหน้า- (อบรม 25 มิ.ย. 63)

25 มิ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลา...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

อบรมหลักสูตร... การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 30 มิ.ย. 63)

30 มิ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทัก...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

อบรมหลักสูตร...เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 1 ก.ค. 63)

01 ก.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้ทีมขายได้เรียนรู้การสร้าง Smart Personality ให้กับตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสน...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE

08 พ.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย ฟรี
DBD ให้คำปรึกษาพา SMEs ไทย ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจยุค Co-vid-19 สู่ความยั่งยืน
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

Live Virtual Training อบรมออนไลน์กับธรรมนิติ

14 เม.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 900 บาท
คอร์สอบรมในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่คุณต้องทราบ กับประเด็นที่อัพเดทในด้านบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายแรงงาน
ลงทะเบียน
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี

หลักสูตร... การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (อบรม 15 มิ.ย. 63)

15 มิ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทั้งการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร ประสา...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer) อบรม 26 พ.ค. 63

26 พ.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้นักขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันให้นักข...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

อบรมหลักสูตร... การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (อบรม 15 มิ.ย. 63)

15 มิ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทั้งการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร ประสา...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย (อบรม 8 มิ.ย. 63)

08 มิ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
“ถ้าจบไม่ได้ ก็ปิดการขายไม่ได้” การปิดการขายเป็นศิลปะและเทคนิค ที่สำคัญที่สุดในกระบวนการขาย เพราะหมายถึงผลสำเร็จของการขายทั้งปวง พนักงานขายถึงแม้จะ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ
37 of 463 items : << 123456789 >>