หลักสูตรอบรม

No Banner to display

หลักสูตร Microsoft PowerPoint ขั้นสูง (PowerPoint Advance)

28 ต.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,200 บาท
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สามารถสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ได้อย่างสวยงาม และน่าสนใจแบบมืออาชีพ
ลงทะเบียน
#อบรมคอมพิวเตอร์/ไอที

หลักสูตร ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น (Basic Excel)

08 ต.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 2,800 บาท
โปรแกรม excel 2007 เป็นโปรแกรมชุด Microsoft office 2007 ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากในงานที่ต้องใช้ สูตรการคำนวณ และ ฟังก์ชั่น ใน excel
ลงทะเบียน
#อบรมคอมพิวเตอร์/ไอที

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT P​ROGRAM New Version (ห้องเรียน conference)

17 พ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT P​ROGRAM New Version (classroom)

12 พ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT P​ROGRAM New Version!!! (ห้องเรียน conference)

10 พ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT P​ROGRAM New Version (classroom)

05 พ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการขนส่ง (Logistics) 
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT (ห้องเรียน conference)

03 พ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตร “INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

29 ก.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิก และมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่...
ลงทะเบียน
#อบรมธุรกิจนำเข้า - ส่งออก

งานสัมมนา \"รู้แล้ว...รู้รอด การปรับตัวทางธุรกิจ ของยุค New Normal\"

17 ก.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย ฟรี
งานสัมมนา \"รู้แล้ว...รู้รอด การปรับตัวทางธุรกิจ ของยุค New Normal\" รู้แล้วรอด... - ด้วยการใช้ข้อมูลอุตสาหกรรม - ด้วยการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ - ด้วย...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) อบรม 15 ต.ค.63

15 ต.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิค...การบริการชั้นเยี่ยม... สร้างความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้าแต่ละประ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและ จัดทำรายงานการประชุม (อบรม 20 ต.ค..63)

20 ต.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
ในหลักสูตรนี้จะอบรมให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม ทั้งในรูปแบบการประ...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 6 ต.ค. 63)

06 ต.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิด เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน DNA ของความคิด และ ตระหนักถึงผลที่เกิดจ...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ
37 of 485 items : << 123456789 >>