หลักสูตรอบรม

No Banner to display

หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 9001:2015

17 ธ.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
มาตรฐานการจัดการอย่างมีคุณภาพ (Quality management system)
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตรการฝึกอบรม Basic project management

16 ธ.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
การบริหารการจัดการโครงการ
ลงทะเบียน
#อบรมพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking skills for Problem Solving)

27 พ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
Course นี้มุ่งเน้นสร้างขีดความสามารถให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา แยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ด้วยเคร...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

2 วันมหัศจรรย์ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ มาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง และค้นพบออร่าในตัวคุณ

23-24 พ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 28,000 บาท
คอร์ส The New YOU เป็นคอร์ส signature ที่คนสนใจ อย่างต่อเนื่องมา 5 ปี และเปลี่ยนแปลงผู้คนจำนวนมาก
ลงทะเบียน
#อบรมพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

เคล็ด(ไม่)ลับขายดีตลอดกาลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และกลยุทธ์สำหรับร้านค้า SME

16 พ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 99 บาท
เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจต้องการเพิ่มยอดขาย และกำไร
ลงทะเบียน
#อบรมโซเชียลมีเดียและออนไลน์

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (อบรม 22 พ.ย. 62)

22 พ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกและทางธุรกิจ ได้ก่อให้เกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่ง...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร Excellent Leadership ​​​​​​​-สุดยอดหัวหน้า- (อบรม 19 ธ.ค. 62)

19 ธ.ค. 2561
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลา...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตร หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (อบรม 9 ธ.ค. 62)

09 ธ.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ สินค้าและบริการในแต่ละธุรกิจย่อมไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ “สายสัมพันธ์ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ” จะเป็นสิ่งที่สร...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

Professional Customer Service (อบรม 18 ธ.ค. 62)

18 ธ.ค. 2561
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ “การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร In - house Training

31 ธ.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 0 บาท
หลักสูตร In - house Training
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร การตลาดดิจิตอล 2018-19 (Digital Marketing 2018-19)

27 พ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
เนื่องจากในยุคปัจจุบันได้มีการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการทำการตลาดแบบดั้งเดิมสู่ยุคของการตลาดดิจิตอล ซึ่งนำหลักการตลาดมาประยุกต์ให้เท่าทันกับคว...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

การบริหารโครงการเบื้องต้น (Basic Project Management)

06 พ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
การบริหารการจัดการโครงการ ( ตามหลักสูตร PMI )
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ
25 of 396 items : << 12345678 >>