หลักสูตรอบรม

No Banner to display

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 พ.ย. 63)

20 พ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
นโยบายสินเชื่อ คือ สิ่งที่องค์กรของธุรกิจกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางกำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่จะมาเป็นลูกหนี้การค้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเครดิตและ...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตรSales Co….เชิงรุก (อบรม 2 พ.ย. 63 )

02 พ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
การสื่อสารประสานงานถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ Sales Coordinator โดยส่วนใหญ่มักจะขาดทักษะด้านการสื่อสารประสานงานจนทำให้งานเกิดข้อผิดพลาดและส่งผลกระทบที...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 29 ต.ค. 63)

29 ต.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย ฟรี
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จใจงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร Can Do Attitude (อบรม 11 พ.ย. 63)

11 พ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรโดยมีทัศนคติแบบ “เชื่อ” ก่อนว่าต้องทำได้ (Can Do ATTITUDE) ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจด...
ลงทะเบียน
#อบรมพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 19 พ.ย. 63)

19 พ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายต้องอาศัยทักษะและเทคนิคในทุกรูปแบบ อย่างรอบทิศ 360 องศา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ น...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer) อบรม 30 ต.ค. 63

30 ต.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้นักขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันให้นักข...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

อบรมหลักสูตร...เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 28 ต.ค. 63)

28 ต.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้ทีมขายได้เรียนรู้การสร้าง Smart Personality ให้กับตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสน...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

อบรมหลักสูตร... การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 22 ต.ค. 63)

10 ต.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทัก...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร   Professional Selling Skills (อบรม 29 ต.ค. 63)

29 ต.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จใจงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 10 พ.ย. 63)

10 พ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ได้เรียนรู้เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทำงานรวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างถูกใจนาย และ โ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 11 พ.ย. 63)

11 พ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบ ภายในเวลาที่รวดเร็ว รวมทั้งจะได...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน (Effective Performance Appraisal)

26 พ.ย. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ใช้สำหรับการกำหนด และติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง  ช่วยในการปรับปรุง...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
13 of 485 items : << 1234567 >>