หลักสูตรอบรม

No Banner to display

ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสชั่วโมงละ200บาท

31 มี.ค. 2564
ค่าใช้จ่าย 200 บาท
ติวเตอร์สอนภาษา
ลงทะเบียน
#อบรมภาษาเพื่อธุรกิจ

สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Certified Pro Real Estate Brokers

07 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย ฟรี
เปิดโอกาสตัวเองได้สัมผัสกับการสร้างรายได้ กับอาชีพนายหน้า อสังหารัมทรัพย์
ลงทะเบียน
#อบรมอาชีพและช่องทางทำธุรกิจ

Sales Mindset ทักษะการคิดเพื่อปั้นยอดขายให้ได้เป้า

11 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ การมีทีมขาย ทีมการตลาดและบริการที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้  ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

Logistics Automation... Now and Next

21 ส.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 300 บาท
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Logistics Movement Roundtable หัวข้อ Logistics Automation... Now and Next
ลงทะเบียน
#อบรมการขนส่ง โลจิสติกส์

หลักสูตรการฝึกอบรม ISO 28000:2007 มาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัย (Supply chain security management system)

13 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
หลักสูตรการฝึกอบรม ISO 28000:2007 มาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัย (Supply chain security management system)
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT

06 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
หลักสูตร C-TPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT

25 ก.พ. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

หลักสูตรการฝึกอบรม C-TPAT 

21 ก.พ. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการขนส่ง (Logistics) 
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

รอบรู้เรื่องกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (INCOTERMS 2020)

18 ก.พ. 2563
ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (The International Chamber of Commerce : ICC) เป็นผู้กำหนดและปรับปรุง ข้อบังคับ ข้อตกลงกฎ ระเบียบประเพณีปฏิบัติการค้าระหว่...
ลงทะเบียน
#อบรมธุรกิจนำเข้า - ส่งออก

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 5 มี.ค. 63)

05 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
ในยุคปัจจุบันการคัดเลือกพนักงานนั้น ถือเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรล้วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหลายองค์กรต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ได้พนักงาน...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรการบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย(อบรม 6 มี.ค. 63)

06 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างานที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า การดูแลลูกน้...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร... การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (อบรม 9 มี.ค. 63)

09 มี.ค. 2563
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทั้งการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร ประสา...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ
13 of 434 items : << 1234567 >>