หลักสูตรอบรม

บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 8

30 มี.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,200 บาท
เทคนิคและเกร็ดความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ในเรื่องการทำบัญชี และภาษี เน้นสอนให้เข้าใจภาพรวมอย่างถูกต้อง
ลงทะเบียน
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี

Content Marketing by Yourself สร้างคอนเท้นต์ให้ปังด้วยพลังในตัวคุณ

12-13 มี.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
สอนการสร้าง Content ให้ปังให้มีพลังด้วยตัวคุณเอง สอนเทคนิค วิธีการเขียน วิธีการเล่าเรื่อง story telling เพื่อสร้างเนื้อหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเกิ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตรสร้างนักข่าวยุคใหม่ ทำสื่อออนไลน์ ด้วยมือถือเครื่องเดียว

14-15 มี.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
หลักสูตรสร้างนักข่าวยุคใหม่ หรือบุคคลที่ต้องการเป็นสื่อออนไลน์ ด้วยการทำงานผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียว สอนแนวทางการทำงาน เทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโ...
ลงทะเบียน
#อบรมโซเชียลมีเดียและออนไลน์

ฟรี! อบรมการลงทุนในตลาด FX เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ ได้อย่างแท้จริง

21 มี.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างทันที หาไม่ได้ในยูทูป ฝึกจนกว่าชำนาญ สร้างอาชีพสร้างรายได้ ได้อย่างแท้จริง
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน

16 พ.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท
ในยุคปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างในการดำเนินธุรกิจที่ต้องใช้รถขนส่ง หรือบริษัทที่ใช้บริการรถขนภายนอก (outsource) เพื่อส่งสินค้าให้บรรลุเป้าหมายตามที่เ...
ลงทะเบียน
#อบรมการขนส่ง โลจิสติกส์

การบริหารจัดการงานคลังสินค้า สำเร็จรูป(FG) / เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี

03 มิ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า เพื่อส่งมอบต่อให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งผู...
ลงทะเบียน
#อบรมการขนส่ง โลจิสติกส์

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างาน

01 มิ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท
หัวหน้างานถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ซึ...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร

20 ก.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน...
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

11 พ.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท
ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จต้องมีการวางแผนงานที่ดีรวมถึงการปรับปรุงงานที่ทำอยู่เสมอจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่ง...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 17 (Effective Leadership)

08-09 ก.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
ทำไมหัวหน้างานจำเป็นต้องเข้าหลักสูตรนี้ เพราะความท้าทายของผู้นำในวันนี้
ลงทะเบียน
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

องค์การยุคใหม่กับคนหลากหลาย Gen รุ่น 4 (Managing Generation Diversity in the Workplace)

26 มิ.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความแตกต่างในองค์การ โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างวัย
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ

ฟรีสัมมนา! Technical , Fundamental and Sentimental Analysis นำไปปรับใช้ในการเทรดได้ทุกตลาด

23 มี.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
เตรียมพร้อมสู่โลกของการลงทุน...อาชีพที่สามารถมีอิสรภาพทางการเงินและเวลา แล้วยังสามารถให้ผลตอบแทนสูงอีกด้วย แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก คือ\'...
ลงทะเบียน
#อบรมอื่น ๆ
1 of 263 items : << < 123456 >>