sme-courses-home_03

หลักสูตรอบรม

บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 7

18 ส.ค. 2561
ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท
อบรมบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 7 ทุกเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้เกี่ยวกับบัญชี ภาษี
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี

หลักสูตรการวางแผนภาษีทั้งระบบ รุ่นที่ 2

01-02 ก.ย. 2561
ค่าใช้จ่าย 7,900 บาท
หลักสูตรการวางแผนภาษีทั้งระบบ เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการวางแผนภาษี และสามารถนำไปใช้ได้จริง
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ

25-26 ส.ค. 2561
ค่าใช้จ่าย 7,900 บาท
หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ จะทำให้คุณเข้าใจความหมายของงบการเงิน ทราบถึงสุขภาพของกิจการและคาดการณ์อนาคตของกิจการได้
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี

Advanced Digital Marketing ทำการตลาดออนไลน์แบบมือโปร ภายใน 2 วัน รุ...

12-13 ก.ค. 2561
ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
Team Digital ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกริก พัฒนาหลักสูตร Advanced Digital Marketing เพื่อช่วยแก้ปัญหาความยากลำบาก และสร้างโอกาสทางการตลาดออนไลน์หรือ Dig...
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

ฺการพัฒนาภาวะผู้นำบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์สมอง Brain Based Leadership

11 ก.ย. 2561
ค่าใช้จ่าย 2,990 บาท
ผู้บริหาร , ผู้นำในองค์กร , หัวหน้างาน , ผู้ที่ทำงานกับคนจำนวนมาก
#อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

The Flipper Trip ทริปทัวร์อสังหาฯ ถือสั้นกำไรงาม

18 ส.ค. 2561
ค่าใช้จ่าย ฟรี
พานักลงทุนทัวร์คัดเลือกอสังหา ฯ
#อบรมอื่น ๆ

ข่าวสารล่าสุด