sme-courses-home_03

หลักสูตรอบรม

บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 11

21 ก.ย. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,200 บาท
อบรมบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 11 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีภาษี แบบเริ่มต้น
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี

บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 10

03 ส.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 3,200 บาท
บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ เน้นการเรียนการสอนแบบเข้าใจง่าย ปรับความเข้าใจในด้านบัญชี ภาษี สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่และผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นธุ...
#อบรมการเงิน บัญชี และภาษี

การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

17 ต.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ตลาดหลักทรัพย์แนสแดก ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค ตลาดหลักทรัพย์ OTC
#อบรมการบริหารจัดการธุรกิจ

การชำระเงินออนไลน์ด้วย e-Payment สำหรับธุรกิจ SMEs

26 ก.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่สนใจการพัฒนา
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย (E-Marketplace) สำหรับธุรกิจ SMEs

24 ก.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย ฟรี
หลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจการทำตลาด E-Marketplace
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตร การตลาดดิจิตอล 2019-20 (อบรม 18 ก.ค.62)

22 ส.ค. 2562
ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาให้มุ่มเน้นรูปแบบของเนื้อหาอย่างเข้มข้น สรุปกระชับ ฉับไว รวมถึงการเน้นความรู้ที่ได้รับเพื่อไปต่อยอดในการทำงานให้เกิดประสูงสุด...
#อบรมการขาย การตลาด การบริการ

ข่าวสารล่าสุด